News

Заключителна конференция по проект ДИГИТРАНС, 7-8 май в Търгу Муреш, Румъния

Екипът на ЦТИО взе участие в заключителната конференция по проект ДИГИТРАНС, която се проведе на 7 и 8 май в румънския град Търгу Муреш.

Екипът на ЦТИО взе участие в Пролетната научна сесия на ФМИ

Част от проектите на Центъра за технологии на информационното общество бяха представени на традиционната Пролетна научна сесия на ФМИ.

Subscribe to News