Геймифицирани обучителни курсове на Future Work 4's

Щастливи сме да споделим, че геймифицираните обучителни курсове по проект Future Work 4's са готови! https://moodle.futurework4s.eu

  • Социални и кариерни умения – Задълбочете себепознанието си и информираността си за мегатенденциите и пазара на труда, развийте широк спектър от умения за заетост, вземане на решения, креативно решаване на проблеми, продуктивност и адаптивност. Включете се в пилотирането на курса, който е свободно достъпен на български език!
  • Дигитални умения – Усъвършенствайте компетентностите си в приложението на цифрови технологии във вашата професионална област. Научете повече за надеждния достъп до информация, онлайн комуникацията и сътрудничеството, управлението на съдържание с платформи и инструменти за електронно обучение и киберсигурността. Включете се в пилотирането на курса, който е свободно достъпен на български език!
  • Зелени умения – Получете основни знания за екосистемите и човешкото въздействие върху природата и климата, възобновяемията енергия и управлението на отпадъци, както и глобалните проблеми и цели за бъдещето. Включете се в пилотирането на курса, който е свободно достъпен на английски език!
  • Предприемачески умения – Придобийте основни знания за бизнес планирането, маркетинта, продажбите и финансовия мениджмънт, и се вдъхновете с полезни ресурси, за да реализирате своите предприемачески идеи. Включете се в пилотирането на курса, който е свободно достъпен на английски език!

Четирите курса са предназначени за студенти от всички специалности, както и за хора от всички възрасти. Всеки курс е с продължителност 8 часа и включва практически знания, вдъхновяващи ресурси, интерактивни упражнения, минизадачи и тестове. След завършване, получавате сертификат.

Обучителните курсове и геймифицираната платформа по проект Future Work 4's са създадени от международен екип, който включва Sofia University "St. Kliment Ohridski" (координатор) и Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието в България, Czech University of Life Sciences Prague, Università degli Studi Link в Италия, и Innovation Hive в Гърция.

За повече информация посетете сайта на проекта https://futurework4s.eu