Курс „Big Data and Big Data Analytics/ Анализи в големи обеми от данни“

На 18 и 19 декември в учебната зала на Съдърланд се проведоха първите присъствени занятия от програмата „Big Data and Big Data Analytics/ Анализи в големи обеми от данни“, реализирана в рамките на проект „Социални иновации за дигитални умения на променящия се пазар на труда“ (СИДУ). На откриването на програмата присъстваха ръководителят на ЦТИО към СУ – проф. Красен Стефанов, Изпълнителният Директор на Съдърланд за България – Димитър Гълъбов и Светлозар Иванов – Директор Ентърпрайз Бизнес услуги в Съдърланд, които поздравиха участниците в курса и посочиха, че новите умения са ключови не само за индивидуалните служители, но и за бъдещето развитие и конкуретноспособност на компанията. Те подчертаха, че дигиталната трансформация ще открои новите лидери във всички браншове и само компетентните, знаещи и можещи служители могат да допринесат за успешната реализация на всеки проект. За това беше подчертано, че в учебната програма е предвидено разработването на групови проекти, като първа крачка към осмислянето на нови възможности и идеи за иновации и нови реални проекти. Участниците в курса разбраха повече за проекта СИДУ, получиха допълнителни разяснения и указания за електронните ресурси към програмата, а проф. Красен Стефанов представи първата лекция  „Увод в Python“.

В първата програма „Big Data and Big Data Analytics“ в рамките на проекта СИДУ се включиха повече от 60 участника.