Проект ISILA беше официално стартиран!

Първата среща по проект ISILA се проведе на 09.01.2024г. По време на онлайн срещата консорциумът, който се състои от 5 организации от Финландия, Испания, Сърбия, България и Норвегия имаше възможност да обсъди цялостното изпълнение на проекта, както и да планира първите дейности.

 

Проектът има за цел да повиши качеството на образование чрез методи за ранна интервенция базирани на анализ на обучението.