Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Университета Izmir Kâtip Celebi ще подпишат международно споразумение

Софийският университет "Св. Климент Охридски" (СУ), София, България и университетът Izmir Kâtip Celebi University, Измир, Турция ще подпишат международно споразумение за сътрудничество в областта на математиката и информатиката. Подписването на рамково и Еразъм+ споразумение бе инициирано след визита на турските колеги от Izmir Kâtip Celebi University в СУ по покана на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ.

На 17 октомври 2023 г. в Ректората на СУ се състоя среща между турските колеги от отдел „Международно сътрудничество“, отдел „Финанси“, отдел „Връзки с обществеността“, отдел „Социални и културни дейности“, секретар на университета Izmir Kâtip Celebi University, с отдел "Международно сътрудничество" на СУ, представители на катедра "Информационни технологии", ФМИ на СУ, Центърът по технологии на информационното общество (ЦТИО) на СУ.

 

На 19 октомври 2023 г. във ФМИ на СУ се състоя среща между турските колеги-гости, деканското ръководство на ФМИ, екипът на програма Еразъм+ за ФМИ, представители на катедра "Информационни технологии" (ИТ) и катедра „Обучение по математика и информатика“ (ОМИ), ФМИ на СУ, ЦТИО на СУ. На срещата бе представен Центъра за върхови постижения УНИТе (Университети за Наука, Информатика и Технологии в е­обществото) и на гостите се предложи възможност за бъдещо сътрудничество в областта на науката.

 

Визитата бе с цел да се развият научни и образователни връзки и тя е инициирана от катедра "ИТ" и катедра „ОМИ“, ФМИ на СУ, които тясно работят с колеги от Izmir Kâtip Celebi University по международен Еразъм+ проект "Multicultural Classrooms: Inclusive Learning and Teaching in Classrooms", “Erasmus+ Cooperation Partnerships in Higher Education” (2022-1-TR01-KA220-HED-000085687). ЦТИО на СУ и катедра „ИТ“ имат 15 годишно партньорство с екипи под ръководството на д-р Емин Бакай (университета Izmir Kâtip Celebi University) в редица международни проекти като GINCO, CATCH21, MultiClass и други.

Споразумението ще предвижда обмен на студенти, преподаватели и изследователи между двата университета, както и общи научни инициативи и участия в конференции.