Цифрова трансформация на България 2020-2030, Цифрова България 2030

Националният стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“, приет с РМС № 493/ 21.07.2020 г., и Национална програма „Цифрова България 2025”, приета с РМС № 730/05.12.2019 г.

В допълнение бихте могли да се запознаете и с:

 

 

AttachmentSize
PDF icon 19RH730pr.1.pdf1.27 MB
PDF icon 19RH730pr.2.pdf411.74 KB
PDF icon 20RH493pr.pdf1.25 MB