News

Курс „Big Data and Big Data Analytics/ Анализи в големи обеми от данни“

На 18 и 19 декември в учебната зала на Съдърланд се проведоха първите присъствени занятия от програмата „Big Data and Big Data Analytics/ Анализи в големи обеми от данни“, реализирана в рамките на проект „Социални иновации за дигитални умения н

Subscribe to News