News

Проектът Multiclass беше представен пред водещи европейски изследователи в областта на междукултурната комуникация и обучение

Професор Майкъл Байръм и професор Мартин Барет са двама от най-изтъкнатите европейски учени в областта на междукултурната комуникация, демократичното гражданство и висшето образование.

Обучение на учители по проект ILEDA за повишаване на качеството на обучение чрез използване на учебни аналитики (learning analytics)

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ проведе обучение на преподаватели за

прилагане на методи за активно учене в онлайн и хибридно преподаване.

Subscribe to News