VMware IT Aкадемия - СУ "Св. Климент Охридски"

Академичната програма на VMware е предназначена за запознаване с принципите на виртуализацията, както и за инсталиране, конфигуриране и управление на виртуални сървъри.

Предварителните изисквания:
Базови познания по мрежи и администиране на мрежови операционни системи. Умение за инсталиране и администриране на операционните системи, които ще работят върху виртуалните машини (Windows или Linux). 
В курса НЕ се учи администриране на Windows и Linux - трябва да се знае предварително!