Network-Wide Training of ESCs and ECPs for Capacity Building

cvetelina.alexieva's picture

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е организатор и домакин на обучение за представители на мрежата EURAXESS в Европа “Net-Wide Train-the-Trainer“. Обучението се проведе на 9 ноември 2019 в хотел "Рила" - Боровец, с основното участие на екипа на ЦТИО, в рамките на проект EURAXESS TOP IV, финансиран по програма Хоризонт 2020.

Целта на обучението е да надгради познанията на представителите на мрежата, така че те да могат успешно да предоставят полезни съвети и услуги за кариерно развитие на учените в техните организации, които търсят съдействието им. Темите, включени в обучителните сесии са:

 • Провеждане на успешна конференция/събитие за създаване и поддържане на контакти в научни мрежи
 • Създаване на EURAXESS Центрове за кариерно развитие
 • Възможности за кариерно развитие извън академичната среда
 • Отворена към света наука и отговорни научни изследвания и иновации (Open Science and Responsible Research and Innovation)
 • Различни възможности за кариерно развитие на учените
 • Кариерно наставничество (Career coaching)
 • Права на интелектуална собственост и предприемачески умения
 • Търсене на работа и кандидатстване (подкрепа при търсене на работа, подготовка на CV, техники за добро представяне по време на интервю)
 • Националните портали на мрежата EURAXESS и техните функционалности
 • Подкрепа за кариерно развитие (онлайн инструменти, налични на портала EURAXESS)
 • Идентификация на „липсващи умения“
 • Различия и включване (междукултурна комуникация).

Обучението е насочено както към новоприсъединили се, така и към дългогодишни членове на мрежата EURAXESS. Всеки участник има ангажимент да проведе поне едно обучение на учените в неговата/нейната организация в рамките на 6 месеца след участието му в Train-the Trainer сесиите (под формата на събитие или webinar).

Свържете се с представители на EURAXESS центровете и контактните лица във Вашата страна и разберете как да се включите в обученията, които ще бъдат организирани от участвалите в “Net-Wide Train-the-Trainer”.

Посетете EURAXESS портал и намерете полезна информация и ресурси за кариерно развитие, Стратегия за развитие на човешките ресурси, свободни работни позиции, финансиране и други.